Aktualności

Głosowanie

Na nasz projekt nr XVII/13/XIII można głosować klikając w poniższy link
Siłownia pod chmurką
Można również wypełnić karty, które dzieci otrzymały w szkole i przekazać je do wychowawców lub nauczycieli wychowania fizycznego.
Zachęcamy do głosowania we wszystkich strefach.

II edycja Budżetu Obywalelskiego

Szanowni Państwo
2 października 2015 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty w II edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może głosować na 3 zadania po jednym z każdej strefy konsultacyjnej (mieszkańca, drogowej i edukacji). Dzięki Państwa poparciu dla projektu budowy kompleksu boisk złożonego w ubiegłym roku przez p. Krzysztofa Płoszaja przy naszej szkole powstaje obecnie wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x52 metry oraz nieco mniejsze boisko do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki. Teraz mamy szansę, aby na terenie naszej szkoły powstała siłownia pod chmurką.
Zwracamy się z prośbą do rodziców i bliskich dzieci uczęszczających do naszej szkoły oraz wszystkich mieszkańców o poparcie naszego projektu - nr XVII/13/XIII - siłownia pod chmurką w strefie edukacyjnej złożonego przez mieszkańca naszej dzielnicy i nauczyciela naszej szkoły p. Łukasza Rajchmana.
 Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim

Budowa boisk - kolejny etap

Budowa boisk

Podziękowanie Prezesa Rady Ministrów

Zapraszamy do zapoznania się z jadłospisem w zakładce Informacje dla rodziców - Stołówka szkolna

Informacje dla rodziców uczniów klas I

Dokument do pobrania

Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r. reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z panią dyrektor Iwoną Gajdzik i nauczycielami uczestniczyła w Wojewódzkiej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 w  hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żeromskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji wojewódzkich m.in. wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, śląski kurator oświaty Stanisław Faber,  dyrektor wydziału edukacji Urzędu Marszałkowskiego Danuta Rosa, biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Zych, przedstawiciele uczelni wyższych i ośrodków naukowych, przedstawiciele policji, straży pożarnej, związków zawodowych, IPN, dyrektorzy szkół, radni, młodzież.
Organizatorami uroczystości były władze Sosnowca i Śląskie Kuratorium Oświaty. Obowiązki gospodarza pełnił prezydent Arkadiusz Chęciński. Podczas uroczystości Sosnowiec zaprezentował to, co ma najlepsze. Pokazały się sekcje sportowe wielu dyscyplin, były występy artystyczne i pokazy.


Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Uroczystości szkolne 1 września 2015 r.
godz. 9.00 - Gimnazjum i klasy V - VI SP
godz. 10.00 - klasy I - IV SP
Msza święta
dla uczniów i nauczycieli gimnazjum oraz klas V - VI szkoły podstawowej - godz. 8. 00
dla uczniów I - III szkoły podstawowej i przedszkola - godz. 9.00
Zapraszamy
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. o godz. 9.30 w Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim al. Zwycięstwa 20, stanowisko nr 6 parter w terminie do 15 września.
Wniosek można otrzymać w:

    sosnowieckiej szkole,
    w Wydziale Edukacji UM, ul. Małachowskiego 3,
    w Urzędzie Miejskim Biuro Obsługi Interesanta al. Zwycięstwa 20
Więcej informacji...

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna przyznawana na zakup podręczników dla uczniów klas III szkół podstawowych, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum oraz wszystkich uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie wyprawki szkolnej przyznawana jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny. Warunek ten nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wniosek do Dyrektora ZSO 12 w Sosnowcu
Uchwała Wyprawka Szkolna
Załącznik do uchwały
Rozporządzenie

Wizyta premier Ewy Kopacz w naszej szkole

Starsze wiadomości ...
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.